domingo, 25 de diciembre de 2011

PESCA DE ROQUER

PESCA DE ROQUER (rock fishing)
Com bé indica el seu nom se sol realitzar en zones de roques, en la qual es poden trobar gran varietat de peixos. Les canyes que se solen utilitzar solen oscil · lar entre els 4 i 4'50 metres ja que moltes vegades al recollir el aparell haurem de aixecar abans d'arribar a la vorera per no enrocar. Els rodets seran per a una capacitat de 200 0 250 metres de línia del 0,40 ja que moltes vegades s'enroca i haurem de tirar de la línia per poder recuperar el peu. Se sol pescar amb el peu amb els fills molt curts ja que d'altra manera tot quedaria enganxat en el fons. Els esquers més utilitzats són coreano, americà, tintes, calamar, sardina i gamba. Les espècies més capturades són donzella, esparralls, sard, orada, vaca, oblada, etc .. També podem cercar la captura de grans peixos.
       


No hay comentarios:

Publicar un comentario