miércoles, 28 de diciembre de 2011

PEIXOS MEDITERRANIS 1

A continuació exposam fotos i descripció, dels peixos més comuns en la pesca esportiva, en el Mar Mediterrani.

RABOA (Parablennius pilicornis)
Mida màxima aproximada: 15 cm.
Color: Marró, o molt acolorida i platejada.
Esquer preferit: qualsevol cuc o calamar.
Descripció: Peix de cos fi i allargat, de colors molt variats, la podem trobar en zones de pedres i algues.
BOGA (Boops boops)
Mida màxima aproximada: 30 cm.
Color: Plata, gris i una retxa groga.
Esquer preferit: Cucs, calamar i sardina.
Descripció: Peix de cos allargat, recobert per fines escames, es hermafrodita, sent primer femella i després mascle. La podem trobar en aigües superficials o en el fons, sempre en zona de pedres.SERRÀ (Serranus cabrilla)
Mida màxima aproximada: 40 cm.
Color: Rogenc, groc i marró.
Esquer preferit: Cucs, calamar i sardina.
Descripció: Peix de cos allargat i ample, amb dues o tres bandes de costat a costat de color groc rosades, tenen la boca molt grossa, és une espècie hermafrodita tardana. El podem trobar en zones de pedres i algues.ESCORBALL (Sciaena umbra)
Mida màxima aproximada: 50 cm.
Color: gris i plata, amb verd oscur, amb reflexos dorats i platejats.
Esquer preferit: Cucs.
Descripció: Peix de cos allargat i alt, les aletes anal i ventrals són de color negre, cos cobert per escames grosses. Es moven en grups de pocs peixos. Es troba en zones de roques i coves.


DÉNTOL (Dentex dentex)
Mida màxima aproximada: 70 cm.
Color: Plata, gris, verd i dorat.
Esquer preferit: Peix viu i sardina.
Descripció: Peix de cos allargat, ample i poderós. Els grans exemplars tenen un gep frontal, sent aquests de coloració rosàcia. Espècia solitària, el trobam en zones rocoses.


ORADA (Sparus aurata)
Mida màxima aproximada: 60 cm.
Color: Plata amb una franja dorada entre els ulls.
Esquer preferit: Crancs, ermitans i tites.
Descripció: Peix de cos ovalat, i prim a la part de darrera, amb aspecte de peix fort. La boca la té provista de forts molars amb els que tritura fins a les copinyes més fortes. Ténen entre ull i ull una franja dorada, que el fa inconfundible. La podem trobar en zones arenoses i de roques.


MABRE (Lithogntathus mormyrus)
Mida màxima aproximada: 40 cm. 
Color: plata i gris clar, amb ratlles verticals oscures.
Esquer preferit: tots els cucs
Descripció: peix de cos alt, llarg i ovalat, té 9 taques negres transversals, estretes que el fa inconfundible. El trobarem a grans arenals o zones de fang.DONZELLA (Coris julis)
Mida màxima aproximada: 25 cm.
Color: En el mascle colors clars molt vius, a la femella colors obscurs, marró, verd.
Esquer preferit: Tots els cucs, sardina i calamar.
Descripció: Peix de cos allargat i prim, els mascles i les femelles tenen colors diferents. Es troben en zones de roques i algues, en els que, pels seus colors, passen desapercebuts.LLISSA (Chelon labrosus)
Mida màxima aproximada: 60 cm.
Color: Plata i gris, molt brillant.
Esquer preferit: Pastes de pa i sardina.
Descripció: Peix de cos fort, i prim, cos recobert per escames grosses, boca petita. Es troben a aigues superficials a totes les zones.


LLUBINA (Dicentrarchus labrax)
Mida màxima aproximada: 1m.
Color: Plata i llom gris obscur.
Esquer preferit: Peix viu, sardina i tites.
Descripció: Peix de cos allargat, bon disseny per a nedar, caçar i l'sprint, a les ganyes té dues fortes i tallants espines. El trobam en totes les zones sempre a la vorera.


OBLADA (Oblada melanura)
Mida màxima aproximada: 30 cm.
Color: Plata, a la coa una taca negra.
Esquer preferit: Sardina, pa i gamba.
Descripció: Peix de cos ovalat i allargat, amb algunes taques longitudinals obscures, una taca quadrada de color negre abans de començar la coa. La trobam en zones de roques o algues.PALOMIDA (Trachinotus glaucus)
Mida màxima aproximada: 75 cm.
Color: Totalment platejada.
Esquer preferit: Sardina, pa, gamba i cuc coreà.
Descripció: Peix de cos fort, alt i prim, com tots els de la seva família posseeix una línia lateral curvada en forma de S que va des de la coa al cap, amb escames molt petites. La trobam a tot el litoral, sobre tot per primavera i estiu.TORD (Symphodus tinca)
Mida màxima aproximada: 30 cm.
Color: Colors molt vius, groc, verd, vermell. 
Esquer preferit: Tots els cucs, sardina i calamar. 
Descripció: Peix de cos allargat i prim, els seus colors varien dependent del lloc on viuen. Per exemple, a les zones d'algues, els colors són verdoso, passant a marrons i vermells a zones de pedres. El trobam a zones d'algues i roques al llarg de tot el litoral. FADRÍ (Thalassoma pavo)
Mida màxima aproximada: 35 cm. 
Color: Colors clars molt vius, blau, verd, vermell, etc.
Esquer preferit: Tots els esquers.
Descripció: Peix de cos allargat i prim, de colors molt vius per a un bon camuflatge a la zona en que el trobam que és en zones de pedres i algues.PEDAÇ (Bothus podas)
Mida màxima aproximada: 50 cm.
Color: Marró clar, amb taques clares. 
Esquer preferit: Cucs i calamar. 
Descripció: Peix de cos ovalat i pla, de coloració molt parescuda als fons d'arena en els quals viu, y es camufla molt bé. El trobam en grans arenals, o fons composts de petites pedres. ESPARRALL (Diplodus annularis)
Mida màxima aproximada: 20 cm.
Color: Platejat i dorat, amb taca negra a la coa.
Esquer preferit: Tots els cucs, sardina, calamar i gamba. 
Descripció: Peix de cos alt i ovalat, quasi rodó, amb una taca negra a la coa. Cos recobert per escames un poc allargades, de cara aguda i boca petita. el trobam en zones de roques i algues.SARD (Diplodus sargus)
Mida màxima aproximada: 40 cm.
Color: Platejat amb retxes verticals obscures i taca negra a la coa. 
Esquer preferit: Sardina, gambes, i cucs.
Descripció: Peix de cos alt, prim i ovalat. Boca petita i dents petites. Existeixen dins d'aquesta família unes varietats, morruda, reial, imperial. El trobam en fons rocosos, fang, algues i grans arenals quan fa maror.SAUPA (Boops salpa)
Mida màxima aproximada: 40 cm.
Color: Plata amb retxes horitzontals grogues.
Esquer preferit: Pa i sardina.
Descripció: Peix de cos allargat i alt, posseeix de 10 a 12 retxes de costat a costat de color groc. Boca petita amb dents. La trobam en fons rocosos i d'algues.MOLL (Mullus surmuletus, Mullus barbatus)
Mida màxima aproximada: 35 cm.
Color: Colors molt vius, sempre vermells i marrons clars.
Esquer preferit: Cucs i sardines.
Descripció: Peix de cos allargat i comprimit, la seva coloració varia depenent de la zona on freqüenta, ja que poden canviar de marrons a l'arena, a rogencs si es tracta de zona de pedres, solen anar en grups de 15 a 25 membres. El trobam en zones de fang, algues i roques. VACA (Serranus scriba)
Mida màxima aproximada: 25 cm.
Color: Marró, amb tons grocs i blaus.
Esquer preferit: Tots els esquers.
Descripció: Peix de cos allargat i comprimit, amb 5 0 8 bandes transversals marrons clares i taca blava o quasi blanca sobre el ventre. Posseeix escames molt petites. Boca grossa. El trobam en zones de roques i algues.REIG (Umbrina ronchus)
Mida màxima aproximada: 50 cm.
Color: Plata, amb retxes blaves i dorades molt petites.
Esquer preferit: Cucs i sardina.
Descripció: Peix de cos allargat i a la part ventral quasi recte. De la part de davall la boca li surt una petita barba o fic. El trobam en el fang o arena.VARIADA (Diplodus vulgaris)
Mida màxima aproximada: 30 cm.
Color: Plata amb taca negra darrera el cap i al principi del cap.
Esquer preferit: Sardina, gamba, calamar i cucs.
Descripció: Peix de cos alt i ovalat, posseeix una taca negra darrere el cap i a la coa, boca de tamany petit, amb dents incisius a la part davantera. Es troba en zona de roques i algues.

No hay comentarios:

Publicar un comentario